Právne informácie

SÍDLO SPOLOČNOSTI THE PRESENT s.r.o.:

SEMIANOVA 2

831 03, BRATISLAVA

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

 

IČO: 50 68 02 00

DIČ: 2120470836

BANKOVÝ ÚČET (IBAN): SK3511000000002949035196

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,

Oddiel: Sro, Vložka č. 116748/B