ĽADOVEC

Ladislav Hodný LEDOVEC 200 x 140 Komb.tech. Plátno, 2011