ABSTRAKCIA MALÁ

Ladislav Hodný Abstrakcia malá 1 39,5 x 40 Mixtech. Plátno, 2013