STUDŇA

Václav Králíček Studňa Olej na plátne, 2112 85x65 cm-724x960